Röntgen

Röntgen

1. Röntga höftlederna (HD - höftledsdysplasi) efter 12 månaders ålder.

2. Röntga ryggraden (spondylos) efter 24 månaders ålder.

3. Hjärt koll (intyg på resultatet ska erhållas) efter 12 månaders ålder.

Blanketterna skriver du ut i god tid före ditt besök hos veterinären, läs NOGA igenom blanketterna och ta med blanketterna vid spondylos röntgen och vid hjärtkollen, fyll i det som du som ägare ska skriva in och ge alla blanketterna till veterinären.

Protokoll Styrelsemöte ÖLO # 8 (boxerklubben.org)

Protokoll Styrelsemöte ÖLO # 8 (boxerklubben.org)

rontgenRemissSpondylos.pdf (boxerklubben.org)

hjartintyg201909.pdf (boxerklubben.org)

 

Spondylos är en inflammatorisk degenerativ sjukdom på hundens ryggrad. Det bildas utväxter, osteofyter, som kan förekomma på sidorna, på undersidan eller ovansidan av ryggraden. Det börjar ofta i nacke eller början av ryggen för att sen öka med tid.

 

Spondylos hos äldre hundar är inte ovanligt oavsett ras, men hos just boxer börjar det redan vid nio månaders ålder. Den utvecklas som snabbast upp till tre års ålder, för att sen sakta ner i utvecklingen. Spondylos ses vid vanlig röntgen.

Våra svenska bilder skickas ner till tyska boxerklubben för avläsning.

 Kommittén för Avel och Hälsa kommer att arbeta för att få spondylos registrerat som ett officiellt hälsoprogram hos SKK, därvidlag kommer plåtarna också att läsas av i Sverige.

 

Hjärtproblem förekommer inom rasen. Hos boxer är den vanligaste medfödda hjärtsjukdomen aortastenos, följt av pulmonalisstenos, Dessutom förekommer två typer av kardiomyopati hos boxer; dilaterad kardiomyopati (DCM) och arytmogen högerkammar-kardiomyopati (ARVC).

En relativ hög andel boxer har blåsljud i någon form, i undersökningar har mellan 50-80 % av vuxna boxer uppvisat blåsljud, varav de flesta låggradiga. Blåsljud kan vara indikation på hjärtfel men de kan också, speciellt hos boxer, vara fullt naturliga. De kallas då fysiologiska blåsljud.

Både medfödda hjärtsjukdomar, som aortastenos och pulmonalisstenos, och förvärvade hjärtsjukdomar, som kardiomyopatier, är ärftliga. Det är därför viktigt att undvika avel på hundar med hjärtfel. Samtidigt är det viktigt att undvika att avelsbasen i en ras blir för liten. Om alla boxerhundar med låggradiga blåsljud, men utan påvisad aortastenos, pulmonalisstenos eller annan hjärtsjukdom, skulle tas ur avel finns risk för utarmning av genetiskt material, dvs. att avelsbasen blir för liten.

I en del länder är det obligatoriskt med hjärtundersökning på avelsdjur. Svenska Boxerklubben rekommenderar att avelsdjur undersöks av smådjursspecialist/kardiolog. Om blåsljud föreligger, bör man gå vidare till kardiolog för en grundligare undersökning.

Låt röntga och hjärt kolla din hund, det ÄR viktigt !!