Innan hunden blir sjuk- checklista

 Att skapa goda vanor med sin hund tjänar man på.

Pengar, samhörighet och man lär samtidigt hunden att bli hanterad är några fördelar man får när man skapar en god vana ihop med sin hund

Flera veterinärer har genom åren berömt mina valpar/hundar och jag har även fått till mig detsamma från flera av mina valpköpare för att de lugnt klarat av att stå stilla på veterinärens bord och tillåtit veterinären i lugn och ro undersöka valpen/hunden. Fördelarna med att veterinären får möjlighet att i lugn o ro undersöka din hund är att han/hon har lättare att ställa en eventuell diagnos, det tar kortare tid = billigare för dig som hundägare, det är kostsamt att besöka veterinär som det redan är och med en trilskandes hund / rädd hund etc börjar det ticka pengar. 

Den goda vanan börjar redan hos mig i och med att de föds. När en valp föds hos mig tar jag upp den för att klippa navelsträngen, jag tittar hur valpen ser ut för att upptäcka eventuella fel såsom gomspalt, jag väger valpen och ger sedan valpen till tiken. Jag tar upp valpen varje dag för att titta på den för att se hur den mår och så väger jag den. Vartefter valpen växer ökar hanteringen med tex kloklippning, avmaskning och kel o gos i famnen. Även i leken med mig lär sig valpen att hanteras eftersom jag då leker med valpen en stund tar sedan in valpen till mig och smeker den över kroppen för att sedan leka med valpen igen.

Ta för vana att en dag i veckan göra en hälsokoll. 
Nedan finner du en hälsokoll lapp som är lätt att följa.
Spara lapparna i en pärm, det är så bra att ta med till veterinären för man glömmer snabbt när man först upptäckte åkomman.

Ta för vana att ha en god vana med din hund !

 Skanning_20210806