Vi har bestämmelser/lag gällande storlek på bilburar, bur inomhus och hundgård. Det finns mycket information om detta på Jordbruksverkets hemsida, 
Så sköter du din hund - Jordbruksverket.se
D
et finns, trots bra information på jordbruksverkets hemsida, några saker som inte framgår där och jag ska försöka reda ut dessa saker.

Bilbur:

Jordbruksverkets regler lyder så här:

 

Minsta mått

 

När en hund åker bil ska hunden kunna stå och ligga på ett bekvämt sätt.

 

Om du använder en bur eller liknande för transporten i personbilen ska varje hund ha minst det här utrymmet:

 

  • Längd: hundens längd gånger 1,10. Du mäter hundens längd från nosspets till sittbensknöl när hunden står i normal ställning.
  • Bredd: hundens bröstbredd gånger 2,5. Hunden ska kunna ligga ner och vända sig obehindrat.
  • Höjd: hundens höjd över hjässan när hunden står i normal ställning.

 

Om du transporterar mer än en hund i en bur ska bredden för varje hund ökas med den största hundens bröstbredd.

 

Du får inte binda en hund vid ett stillastående motorfordon om inte en speciell uppbindnings­anordning finns installerad på fordonet. Uppbindnings­anordningen ska vara utformad så att fordonet inte kan lämna platsen utan att man först tar bort anordningen. Det händer varje år att hundar binds vid bilar och skadas allvarligt då ägaren kör iväg med hunden fortfarande bunden till bilen.