Planer

Nästa planerade kull är tänkt till våren 2020

Shoestring’s Good Golly Miss Molly

molly

Hanhund är ej fastställt ännu..