MH Resultat för Shoestring´s Kennel

A Kullen 

1 Shoestring's Apocalyptica
2 Shoestring's Around The Sun
3 Shoestring's Attractive Force
4 Shoestring's Attitude Of Mind
5 Shoestring's A Sound Of Thunder
6 Shoestring's A Sweet Distraction

B Kullen

7 Shoestring's Billie Jean
8 Shoestring's Bezzerweis
9 Shoestring's Bittersweet
10 Shoestring's Bezzerwizzer
11 Shoestring's Ballroomblitz
12 Shoestring's Belle Of The Bal

C Kullen

13 Shoestring's Croissant
14 Shoestring's Caffellatte
15 Shoestring's Coffee Berry
16 Shoestring's  Cinnamon Bun
17 Shoestring's Cupcake Vanilla
18 Shoestring's Calvados´n Coffee
19 Shoestring's Cup of hot chocolate
20 Shoestring's Cognac VSOP´n Coffee

D-KULLEN

21 Shoestring's Du hast
22 Shoestring's Down by the river
23 Shoestring's Dream of mirrors
24 Shoestring's Do me a favor
(Har inte gjort MH)
25 Shoestring's Dissmiss the cynics
26 Shoestring's Dawn of a new day

E-KULLEN

27 Shoestring's Elegi

28 Shoestring's Electric eye
29 Shoestring's Enter sandman
30 Shoestring's Easy to please
31 Shoestring's Every breath you take
(Har inte gjort MH)

32 Shoestring's Early in the morning
33 Shoestring's Euphoria

F-Kullen

34. Shoestring’s Forever Young (Har inte gjort MH)
35. Shoestring’s Forever Angel

G-Kullen

36. Shoestring’s Good Golly Miss Molly
37. Shoestring’s Golden Eye 

H-Kullen
38. Shoestring’s Hung Up
39. Shoestring’s Halo (Har inte gjort MH)
40. Shoestring’s Honey-Honey (Har inte gjort MH)
41. Shoestring’s Hello Goodbye (Har inte gjort MH)
42. Shoestring’s Happiness
43. Shoestring’s Hunting High and Low (Har inte gjort MH)
44. Shoestring’s How Do You Do 

I-Kullen

45. Shoestring’s Inna’s Into The Wild (Har inte gjort MH)
46. Shoestring’s Inna’s In This River
47. Shoestring’s Inna’s Popcorn
48. Shoestring’s Inna’s Princess China
  (Har inte gjort MH)

J-kullen

49. Shoestring’s Jumping Jack Flash  (Har inte gjort MH)
50. Shoestring’s Jackson  (Har inte gjort MH)
51. Shoestring’s Johnny Be Goode 
52. Shoestring’s Jolene  (Har inte gjort MH)
53. Shoestring’s Jo-Anna Says  (Har inte gjort MH)
54. Shoestring’s Jacaranda Blues  (Har inte gjort MH)
55. Shoestring’s Jersey Girl  (Har inte gjort MH)
56. Shoestring’s King Of the Road  (Har inte gjort MH)
57. Shoestring’s Kyss Mig  (Har inte gjort MH)
58. Shoestring’s Knock On Wood (Har inte gjort MH)

Poängsättning

1

2

3

4

5

1a.

KONTAKT

Hälsning

Avvisar kontakt med morrning  eller bitförsök.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontakt.

Överdrivet kontakttagande ex  hoppar, gnäller, skäller.

A

 

 

 

 1, 2, 3, 5, 6,

 

B

 

 

 

 7, 8, 9, 10, 11, 12,

 

C

 

 

 19 

 13, 14, 18, 20, 15, 17

 

D

 

 

 

21, 22, 23, 25, 26

 

E

 

 

 

27, 28, 29, 30, 32, 33

 

F

 

 

 

35

 

G

 

 

 

36, 37

 

H

 

 

 

38, 42, 44

 

I

 

 

 

46, 47

 

J

 

 

 

51

 

1b.
KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka alt provas inte.

Följer med motvilligt.

 

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

Följer med villigt. Är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller.

A

 

 

1, 2, 3

3, 5,

 

B

 

 

  7,

 8, 9, 10, 11, 12

 

C

 

 

 19, 15

 14, 18, 20, 17

 13

D

 

 

 22

 21,23, 25, 26

 

E

 

 

 

28, 29, 30, 32, 33

27

F

 

 

 

35

 

G

 

 

 

36, 37

 

H

 

 

38, 42, 44

 

 

I

 

 

47

 

46

J

 

 

 

51

 

1c.
KONTAKT
Hantering

Avvisar med morrning eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering.

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende.

A

 

 

1

2, 4, 6

 3

B

 

 

 7

 9, 11, 12

 8, 9

C

 

 19

 13, 14,18, 20

 15, 17

 

D

 

 

 21, 22, 26

 23, 25

 

E

 

 

 

28, 29, 30, 32, 33

27

F

 

 

 

35

 

G

 

 

 

36, 37

 

H

 

 

 

42

38, 44

I

 

 

 

46, 47

 

J

 

 

 

51

 

2a.
LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

A

 

 

 

 1, 5

 2, 3, 6

B

 

 

 

 7, 8, 9, 10, 11

 12

C

 

 

 19

 13, 14, 18

 20, 15, 17

D

 

 

 26

 21, 22, 23, 25

 

E

 

 

 

28, 29, 30, 32, 33

27

F

 

 

 

35

 

G

 

 

 

36, 37

 

H

38

 

 

42, 44

 

I

 

 

 

46

47

J

 

 

 

 

51

2b.
LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

A

 

 3

 2, 5

  1

 6

B

 

 9

 7, 8, 10, 11

  12

 

C

 

 

13, 18, 19, 15

 14, 20, 17

 

D

 

 26

 21,22

 23, 25

 

E

 

32

28

29, 30, 33

27

F

 

 

 

35

 

G

 

 

36, 37

 

 

H

38

 

44

42

 

I

 

 

46, 47

 

 

J

 

 

 

51

 

2c.
LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt,släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot men släpper och tar om alt tuggar.

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Griper diret med hela munnen, drar emot, rycker alt ruskar -även under den passiva delen -tills testledaren släpper.

A

 

 

 3

 5,6

 1, 2,

B

 

 9, 11, 12

 7, 8

 

 10

C

 

13

 14, 18, 19, 20, 15, 17

 

 

D

 22, 26

 21

 23, 25

 

 

E

32

33

 29

27, 28

30

F

 

 

 

 

35

G

 

36, 37

 

 

 

H

38

 

42, 44

 

 

I

 

 

46, 47

 

 

J

 

 

51

 

 

3a.
JAKT
Förföljande

omgång 1

Startar inte.

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt.Kan öka farten.Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

A

 

 

 

 1, 2, 4, 5, 6

 

B

 11

 

 

 7, 8, 9

 10, 12

C

 

 15

 

13, 14, 18, 19, 20, 17

 

D

 23

 21, 26

 

 22, 25

 

E

29, 30

 

 

27, 28, 32, 33

 

F

35

 

 

 

 

G

 

 

 

36

37

H

38

 

42

44

 

I

46, 47

 

 

 

 

J

 

 

 

 

51

3a.
JAKT
Förföljande

omgång 2

Startar inte.

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt.Kan öka farten.Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

A

 

 

 

 1, 2, 4, 5, 6

 

B

 

 

 11

 7, 8, 9

 10, 12

C

 

 15

 

13, 18, 19, 20, 17

 14

D

 

 21, 26

 

 22,23, 25, 33

 

E

30

 29

27

28, 32

 

F

 

35

 

 

 

G

 

 

 

36

37

H

38

 

 

42, 44

 

I

46

 

47

 

 

J

 

 

 

 

51

3b.
JAKT
Gripande

omgång 1

Nonchalerar föremålet alt springer ej fram.

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt,släpper.

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

A

 

1, 2, 3, 5

6

 

 

B

10, 11, 12

9

7, 8

 

 

C

 

15, 17

13, 18, 19, 20

14

 

D

 21, 22, 23, 26

 25

 

 

 

E

28, 29, 30

27,32

 

 

33

F

35

 

 

 

 

G

 

36, 37

 

 

 

H

38

42, 44

 

 

 

I

46, 47

 

 

 

 

J

 

51

 

 

 

3b.
JAKT
Gripande

omgång 2

Nonchalerar föremålet alt springer ej fram.

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt,släpper.

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

A

 

 1, 3

 

 2

 5, 6

B

 

 10, 11

 8, 12

 9

 7

C

 

 15, 17

 13, 18, 19

14

 20

D

 26

 21, 22, 25

 

 

 23

E

29, 30

27, 32

28

 

33

F

35

 

 

 

 

G

 

37

 

36

 

H

38

42, 44

 

 

 

I

46

 

47

 

 

J

 

 

 

51

 

4.
AKTIVITET

Är ouppmärksam,  ointresserad,  inaktiv.

Är uppmärksam och lugn -står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Växlar snabbt aktiviteter under momentet alt. oro under hela momentet.

A

 

2, 3, 5, 6

 

1

 

B

 

8, 10

7, 9, 11, 12

 

 

C

 

 

13, 14, 19

18, 20, 17

 15

D

 

 22,23

 21, 25, 26

 

 

E

 

30, 33

27, 28, 29, 32

 

 

F

 

 

35

 

 

G

 

36

 

37

 

H

 

 

42, 44

38

 

I

 

47

 

46

 

J

 

51

 

 

 

5a.
AVST.LEK
Intresse

Engageras inte av figurantne.

Kontroll. Avbrott förekommer.

Intresserad, följer figurant utan avbrott.

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

A

 

5

1, 2, 3, 6

 

 

B

 

7, 8, 12

10, 11

9

 

C

 

13,

14, 18, 19, 20, 17

15

 

D

 

 21,23

 22, 26

 25

 

E

 

 

27, 32, 33

28, 29, 30

 

F

 

35

 

 

 

G

 

 

 

36, 37

 

H

 

38

42, 44

 

 

I

 

46, 47

 

 

 

J

 

 

51

 

 

5b.
AVST.LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka (1-2) hitbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteeenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteeenden under momentets första och andra del.

A

2, 3, 5

 

1, 6

 

 

B

8, 10

7, 9, 12

11

 

 

C

 13, 18, 19, 20, 15, 17

 14

 

 

 

D

 21, 22, 23, 25, 26

 

 

 

 

E

27, 28, 29, 30, 32, 33

 

 

 

 

F

35

 

 

 

 

G

36, 37

 

 

 

 

H

38, 42, 44

 

 

 

 

I

46, 47

 

 

 

 

J

51

 

 

 

 

5c.
AVST.LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med  tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

A

 

 

 1, 3, 5, 6

 

 2

B

 8, 9, 11

 7

 12

 

 10

C

 19, 17

 14

 20

13, 15

 18

D

 21, 26

 23, 25

 22

 

 

E

28

33

27, 30

29, 32

 

F

35

 

37

 

 

G

 

 

 

 

36

H

42

 

 

38, 44

 

I

 

46, 47

 

 

 

J

 

 

 

 

51

5d.
AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte men visar intresse.

Leker kan gripa försiktigt. Drar inte emot.

Griper. Drar emot men kan släppa och ta om.

Griper direkt.Drar emot, släpper inte.

A

 

 1, 2

 3

 6

 5

B

 8, 9, 11

 7, 12

 

 

 10

C

 19, 17

 

 20

13, 14, 15

 18

D

 21, 26

 22

 

 23, 25

 

E

28

29, 33

32

27

30

F

35

 

 

 

 

G

 

36

37

 

 

H

42

38, 44

 

 

 

I

 

 

46

47

 

J

 

 

 

 

51

5e.
AVST.LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

A

 2

 1, 5

 

 3, 6

 

B

 8, 9, 11

 7,

 10, 12

 

 

C

 19, 17

 

 13, 20, 15

 14, 18

 

D

 21, 22, 26

 

 23, 25

 

 

E

28, 33

 

27, 29, 30, 32

 

 

F

35

 

 

 

 

G

37

 

36

 

 

H

42

44

38

 

 

I

 

46, 47

 

 

 

J

 

 

51

 

 

6a.
ÖVERRASKNING
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

A

 

 

 1, 2, 3, 5

 6

 

B

 

 

 7, 8, 9, 10, 11, 12

 

 

C

 

 18

13, 14, 19, 20, 15

 17

 

D

 

 21,23, 25

 22

 

 26

E

 

28, 29, 30

27, 33

32

 

F

 

35

 

 

 

G

 

36

37

 

 

H

 

38, 42, 44

 

 

 

I

 

 

46, 47

 

 

J

 

51

 

 

 

6b.
ÖVERRASKNING
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbetenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

A

 2

 5

 3, 6

 1

 

B

 7, 8, 12

 11

 9, 10

 

 

C

 17

13, 18, 19, 20, 15

 14

 

 

D

 

 22,23, 26

 21, 25

 

 

E

33

28, 29, 30

27, 32

 

 

F

35

 

 

 

 

G

 

36, 37

 

 

 

H

 

38, 42, 44

 

 

 

I

46, 47

 

 

 

 

J

51

 

 

 

 

6c.
ÖVERRASKNING
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ned alt går inte fram i tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren har gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

A

 

 

3, 5, 6

1, 2

 

B

 

7

9

10, 11, 12

 8

C

19, 17

14

18, 20

13, 15

 

D

 26

 

 23, 25

 21,22

 

E

 

28, 32

30, 33

27

 29

F

 

35

 

 

 

G

 

 

 

36, 37

 

H

 

42

 

38, 44

 

I

47

46

 

 

 

J

 

 

 

 

51

6d.
ÖVERRASKNING
Kvarstående rädsla

Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

A

1, 5

6

 

2

 3

B

7, 8, 9, 10, 11, 12

 

 

 

 

C

14, 15, 17

13, 18, 20

19

 

 

D

 21, 22, 23, 25

 26

 

 

 

E

27, 29, 30

 

28, 33

 

32

F

35

 

 

 

 

G

36, 37

 

 

 

 

H

38, 42, 44

 

 

 

 

I

46, 47

 

 

 

 

J

51

 

 

 

 

6e.
ÖVERRASKNING
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid någon av passagerna.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med vid två eller fler passager.

A

2, 3,

1, 5, 6

 

 

 

B

7, 8, 11, 12

9, 10

 

 

 

C

18, 19, 20, 17

13, 14, 15

 

 

 

D

 22, 25, 26

 

 21,23

 

 

E

32

27, 28, 29

30, 33

 

 

F

35

 

 

 

 

G

 

36

37

 

 

H

44

38, 42

 

 

 

I

 

46

47

 

 

J

51

 

 

 

 

7a.
LJUDKÄNSLIGHET
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

A

6

5

1, 2, 3

 

 

B

8, 10

 

7, 9, 11, 12

 

 

C

 

15

13, 14, 18, 19, 20

 

 17

D

 21,23, 

 22, 25

 

 

 26

E

29, 30, 33

 

27

 

28, 32

F

 

 

 

35

 

G

37

 

36

 

 

H

42, 44

 

38

 

 

I

47

 

46

 

 

J

51

 

 

 

 

7b.
LJUDKÄNSLIGHET
Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

Gå fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp.

A

 

 

 

5

 1, 2, 3, 6

B

9, 12

11

 

 7

 8, 10

C

 

18, 17

19

 

 13, 14, 20, 15

D

 22, 25

 26

 

 

 21,23

E

 

 

28

 

27, 29, 30, 32, 33

F

 

 

35

 

 

G

 

 

 

 

36, 37

H

 

 

 

 

38, 42, 44

I

 

46

 

 

47

J

 

 

 

 

51

7c.
LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

A

1, 2, 3, 5, 6

 

 

 

 

B

7, 8, 9, 10

11, 12

 

 

 

C

13, 14, 18, 19, 20, 15

17

 

 

 

D

 21,23, 26

 

 22, 25

 

 

E

27, 28, 29, 30, 33

32

 

 

 

F

35

 

 

 

 

G

36, 37

 

 

 

 

H

38, 42, 44

 

 

 

 

I

46, 47

 

 

 

 

J

51

 

 

 

 

7d.
LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Stannar upp.Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle.

Stannar upp.Luktar eller tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

A

2

 

1, 3, 5, 6

 

 

B

9

11, 12

7, 8, 10

 

 

C

18, 19, 20

14, 17

13, 15

 

 

D

 22, 23, 25, 26

 

 21

 

 

E

29, 30, 32

28

27, 33

 

 

F

35

 

 

 

 

G

36

 

37

 

 

H

44

38

42

 

 

I

47

 

46

 

 

J

 

51

 

 

 

8a.
SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeeenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

A

2

 

3, 5, 6

4

 

B

8, 10, 12

7, 9

11

 

 

C

18, 19, 17

13, 20, 15

14

 

 

D

 23

 26

 21

 22, 25

 

E

28, 32

30, 33

27, 29

 

 

F

 

35

 

 

 

G

36

37

 

 

 

H

42

38, 44

 

 

 

I

 

46, 47

 

 

 

J

51

 

 

 

 

8b.
SPÖKEN
Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse. Alt engagerar sig inte.

Tittar mot spökena då och då.

Kontrollerar och/ eller handlar mot  spökena.Långa avbrott.

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena.Kortare  avbrott.

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

A

 

 

2

1, 5, 6

3

B

 

8, 10, 12

 

11

 7, 9

C

 

19

17

18, 20, 15

 13, 14

D

 

 26

 23

 21

 22, 25

E

 

 

29, 33

28, 32

27, 30

F

 

 

 

 

35

G

 

 

 

36

37

H

42

 

 

44

38

I

 

 

47

 

46

J

 

 

 

51

 

8c.
SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.Någon avståndsreglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren.Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets  längd eller lämnar platsen alt. flyr.

A

 

2, 5

 

1, 4

 6

B

7, 8, 9

10, 11

 

12

 

C

18, 19

13, 14, 15

17

 

 20

D

 22, 25

 23

 26

 

 21

E

30

27, 33

 29

28, 32

 

F

 

35

 

 

 

G

36, 37

 

 

 

 

H

42

38, 44

 

 

 

I

46

 

47

 

 

J

 

51

 

 

 

8d.
SPÖKEN
Nyfikenhet

Går fram till figutanten när föraren har tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram i tid.

Går fram till figuranten när föraren talar med figuranten och lockar på hunden.

Går fram till figuranten när föraren står bredvid.

Går fram till figuranten när föraren gått halva avståndet.

Går fram till figuranten utan hjälp.

A

1

3, 5, 6

 

 

 2

B

9, 12

7

 

11

 8, 10

C

19, 20, 17

13, 14

 

 

 18, 15

D

21

 26

22, 25

 23

 

E

32, 33

27, 28, 29, 30

 

 

 

F

 

 

35

 

 

G

 

 

37

 

36

H

 

 

 

 

38, 42, 44

I

 

47

 

 

46

J

 

 

 

 

51

8e.
SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt går inte fram i tid.

Accepterar kontakt från figuranten utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten.

Tar själv kontakt med figuranten.

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex hoppa och gnälla.

A

 

 

1, 3, 5, 6

2

 

B

9

 

7, 10,12,

8, 11

 

C

19

 

13, 20, 17

14, 18, 15

 

D

22, 25

 

21, 23, 26

 

 

E

 

 

27, 28, 32

29, 30, 33

 

F

 

 

35

 

 

G

 

 

 

36, 37

 

H

 

 

38

42, 44

 

I

 

 

 

46, 47

 

J

 

 

 

51

 

9a.
LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

A

 

 

1

2, 3, 5

6

B

 

 

8, 9, 11, 12

7, 10

 

C

19

13

 

14, 18, 17

 20, 15

D

 

 

21, 22, 25, 26

 23

 

E

 

 

 

27, 28, 29, 32, 33

30

F

 

 

35

 

 

G

 

 

 

36, 37

 

H

38

 

 

42, 44

 

I

 

 

 

46, 47

 

J

 

 

 

 

51

9b.
LEK 2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i luften.

A

 

1

5

2, 3, 6

 

B

 

9

7, 11, 12

8, 10

 

C

19

13

14, 15

18, 20, 17

 

D

22, 25

21, 26

 23

 

 

E

 

 

28,30, 32, 33

27, 29

 

F

 

 

 

35

 

G

 

 

37

36

 

H

38

 

42, 44

 

 

I

 

 

46

47

 

J

 

 

 

51

 

10.
SKOTT

Visar ingen berördhet.Snabb kontroll och sedan oberörd.

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresset mot skytten, publiken eller  annat men återgår till lek/ passivitet.

Avbryter lek/ passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/ passivitet.

Berörd, rädd. Alt vill lämna platsen, försöker fly. Alt föraren avstår skott.

A

 1, 2, 6

 3

 

 5

 

B

 7, 9, 10, 12

 8

 

 

 11

C

13, 14, 18, 20, 17

19

 15

 

 

D

21, 22, 23, 25

 26

 

 

 

E

27, 29, 30, 32

28, 33

 

 

 

F

 

 

 

35

 

G

36

37

 

 

 

H

38, 42

 

44

 

 

I

47

46

 

 

 

J

51

 

 

 

 

 

Mariakarlos Intermezzo at shoestring "Kez"`s valpar vs rasen.

1qy3bo3ztdnwdny1lp4kniev_2019222_mh_avkomma_B_3_Av

 

kezv

 

Spindel Fröken

Shoestring´s Bezzerwizzer "Fröken"´s valpar vs rasen :

67832583_2269519979830988_1518510830239350784_n

 

fv

Spindel Kiwi

Shoestring´s  Bittersweet "Kiwi"´s valpar vs rasen :

ki

 

kv

Spindel Jackie

Shoestring´s Croissant  "Jackie"´s valpar vs rasen :

jack

 

cv

Spindel Fia

Shoestring´s Euphoria "Fia"´s valpar vs rasen :

fia

Spindel Molly

Shoestring’s Good Golly Miss Molly "Molly"´s valpar vs rasen :

molly

Spindel Vera

Borealii Endless Love "Vera"´s valpar vs rasen:

ver

 

vc